PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU SOŁECTWA LEWNIOWA

PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU SOŁECTWA LEWNIOWA

PLAN STRATEGII ROZWOJU SOŁECTWA LEWNIOWA

2015-2025 „Aktywnie dla dobra wspólnego”
Projekt ma dotyczyć pobudzenia aktywności mieszkańców wsi poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania i realizacji wiejskich inicjatyw. Szczególne znaczenie ma tu zdolność do wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych , zwłaszcza funduszu sołeckiego, funduszu wiejskiego i środków zewnętrznych w tym środków z UE, jako narzędzia aktywizacji mieszkańców wsi do tworzenia i kreowania oddolnych inicjatyw społecznych i obywatelskich.
Projekt ma się przyczynić do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i współpracą między ludzką a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania się własną wioską.
Istotny element projektu stanowi promocja dobrych przykładów w zakresie aktywizacji i mobilizacji społeczeństwa oraz współpracy przedstawicieli wielu szczebli i organizacji. Dostosowania wsi do wymogów współczesności i pełnienia nowych funkcji na rzecz całego społeczeństwa. Należy dostrzegać tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, bo w każdym regionie Polski pojawiają się ludzie, którzy chcą się włączyć w kreowanie lepszego społeczeństwa oraz tworzenia lepszych warunków w miejscu swojego stałego zamieszkiwania.
Mieszkańcy wsi Lewniowa niezależnie od wieku i statutu społecznego powinni w sposób świadomy i zintegrowany łączyć się w środowiska wiejskie w ramach lokalnych grup działania, których celem jest jak najlepsze wykorzystanie możliwości finansowych i organizacyjnych. Powoływanie grup odnowy wsi, rozbudowy infrastruktury, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, wykorzystanie liderów i animatorów, zaangażowanie się przedsiębiorców, itp. Każdy mieszkaniec jest ważny i każdy głos w sprawie naszego życia społecznego jest ważny. Twórzmy przyszłość razem i razem bądźmy za nią odpowiedzialni.

Sołtys Wsi Lewniowa

Artur Seniuk

%d bloggers like this: