Działalność

Działania Stowarzyszenia zrealizowane w 2014 r.

1. Złożony jeszcze w 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” projekt pn. „Organizacja cyklu imprez promujących lokalne walory okolic Śliwkowego Szlaku” obejmował przygotowanie i zrealizowanie 4 przedsięwzięć/ imprez z zakresu edukacji, kultury, rekreacji i sportu związanych z promocją walorów Lewniowej. W ramach projektu przeprowadziliśmy:

  • konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Lewniowa na Śliwkowym Szlaku”
  • turniej piłki nożnej trampkarzy dla 7 drużyn z terenu gmin Gnojnik, Czchów i Iwkowa.
  • zawody „Na wesoło” z udziałem zawodników z Lewniowej i jej sąsiadów tj. Biesiadek, Gnojnika, Gosprzydowej, Tymowej, Tworkowej i Złotej.
  • festyn na zakończenie projektu z promocją lokalnych walorów.

Wartość projektu 18 359,34 zł. Partnerzy projektu  Szkoła Podstawowa, Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, Ochotnicza
Straż Pożarna i Centrum Kultury.

2. Drugi zrealizowany w 2014 r. projekt pn. Zakup pierwszego wyposażenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa „Z Nami Łatwiej” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie dotyczył jak wskazuje nazwa projektu zakupu pierwszego własnego wyposażenia. Zakupiliśmy podstawowe niezbędne do funkcjonowania Stowarzyszenia przedmioty tj. laptop, drukarka, aparat fotograficzny i namiot organizacyjny. Wartość projektu 5 290,00 zł.

Działalność Stowarzyszenia w 2015 r.

Obecny rok to przygotowanie do obchodów 800 lecia Lewniowej. Stowarzyszenie wzięło na siebie obowiązek godnego przygotowania tego jubileuszu. W ramach przygotowania wykonano elementy stałe upamiętniające tą uroczystość tj.: obelisk z tablicą pamiątkową, założenie strony internetowej Lewniowej która będzie aktualizowana przez członków Stowarzyszenia, oraz folder pn „800-lat wsi Lewniowa”. Równie ważne było przygotowanie samej uroczystości 800 lecia Lewniowej do której Stowarzyszenie przygotowywało się od początku br.

Przebieg uroczystości jubileuszowej jest utrwalony na stronie Stowarzyszenia w formie opisowej i zdjęciowej, dziękujemy tym z Państwa którzy wzięli w niej aktywny udział. Sfinansowanie jubileuszu było możliwe dzięki
pozyskaniu przez Stowarzyszenie środków finansowych w wysokości:

  • Z budżetu Gminy Gnojnik – 24 449 zł, w tym środki wiejskie – 3 500 zł
  • Ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 6 661 zł
  • Sponsorzy: Kazimierz Myszka „Trans-Bet” ; Mariusz Gagatek „Inox-Steel” ; Krzysztof Wójs „Novum” ; Bank Spółdzielczy w Brzesku – 5 500 zł
  • Udział finansowy Stowarzyszenia – 1 750 zł
  • Społeczna praca członków Stowarzyszenia oraz osób wspierających nasze działania związane z przygotowaniem i obsługą jubileuszu – BEZCENNA

Działanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa „ Z Nami Łatwiej” zrealizowane w 2017 r.

1.Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu pn. „Szkoła tańca – tutaj spełniają się marzenia” wspófinansowanego ze środków Powiatu Brzeskiego. W ramach projektu 30 uczniów klas III – VI szkoły podstawowej, oraz klas I – II gimnazjum aktywnie uczestniczyło przez okres 3 miesięcy w zajęciach prowadzonych przez firmę JDC Andrzeja Starowicza . Osiągnięte cele projektu to : umożliwienie spędzenia wolnego czasu w sposób ciekawy i atrakcyjny bez komputera i telewizora, promowanie aktywnego spędzenia czasu po zajęciach szkolnych, nabycie nowych umiejętności i zwiększenie poczucia własnej wartości. Całkowita wartość projektu 5 797 zł w tym dofinansowanie uzyskane z Powiatu Brzeskiego w kwocie 2 800 zł. Pokaz umiejętności tanecznych naszych uczniów w trakcie tegorocznych dożynek gminnych.

2. Zakończyliśmy projekt pn. „Wspólnie przygotowujemy Dożynki Gminne”. W ramach projektu zorganizowaliśmy :

a) dwa wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych w msc. Przyborów i Dobrociesz specjalizujących się w wypieku tradycyjnego chleba, kołaczy i podpłomyków. Podczas warsztatów zorganizowanych w tych gospodarstwach można było prześledzić cały proces wypieku, oraz wymienić się doświadczeniami w tym zakresie – następnie członkowie Stowarzyszenia przygotowali własne wypieki na uroczystość dożynkową.

b) kolejne wyjazdy dotyczyły warsztatów z zakresu rękodzieła ludowego, w tym celu udaliśmy się na Panoramę Kultur w skansenie na terenie Szymbarku gdzie uczestniczyliśmy w prezentacji dziedzictwa kulturowego i ginących zawodów. Po drodze zwiedziliśmy zamek Tropsztyn i kasztel w Szymbarku. W ramach dożynek zorganizowaliśmy wystawę prac malarskich, oraz rękodzieła w namiocie organizacyjnym Stowarzyszenia. Ogólna wartość projektu to kwota 4 975 zł, w tym udział finansowy Gminy Gnojnik w wysokości 2 200 zł.

3. Udział Stowarzyszenia w Dożynkach Gminnych w Lewniowej a) zorganizowanie występu naszych dzieci w tańcach nowoczesnych, sfinansowanie przyjazdu i występu ich instruktorki wraz z zespołem. b) przygotowanie i wyposażenie namiotu organizacyjnego w tym : – wystawa prac malarskich P. Jolanty Gagatek – wystawa prac malarskich P. Marty Ząbkowskiej – wystawa rękodzieła P. Lucyny Nowakowskiej c) przygotowanie i rozdysponowanie nieodpłatnie w trakcie dożynek kołaczy, tradycyjnego chleba ze smalcem i pomidorów.

Szczególne podziękowania dla naszych cudownych dzieci, które z tak wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem uświetniły swoim występem Dożynki Gminne, p. Marzence Suder​ bez której pewnie byśmy sobie nie poradzili, oraz wszystkim którzy wspierali nas dobrym słowem i czynem Marcie Zelek​ , Kasi Konicz.
DZIĘKUJEMY

Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa „Z Nami Łatwiej” w 2018 r.

Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „Szkoła tańca II – tutaj spełniają się marzenia” skierowany do uczniów Zespołu Szkół w Lewniowej. Jest to kontynuacja zajęć tanecznych realizowanych w roku ubiegłym, następnie zajęcia były finansowane przez rodziców. Od kwietnia br. przez okres 3 miesięcy zajęcia będą finansowane ze środków projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 4 545,00 zł w tym dofinansowanie z Powiatu Brzeskiego w kwocie 2 600,00 zł. Zajęcia prowadzi firma Pana Andrzeja Starowicza, a bezpośrednio Pani Instruktor  Marzena Suder .To właśnie z inicjatywy Pani  Marzenki 17 uczestników szkoły tańca wzięło udział w dniu 21 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowym Turnieju Tańca Salt City Dance Festiwal 2018 w Wieliczce. W swojej kategorii wiekowej uzyskali III miejsce – GRATULUJEMY !

Uzupełnienie informacji o działaniach Stowarzyszenia w 2018 r.

  • Udział stowarzyszenia w organizacji uroczystości upamiętniającej jubileusz 100 lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W uzgodnieniu ze stowarzyszeniem Sołtys Lewniowej Pan Artur Seniuk przeprowadził zbiórkę środków na organizację uroczystości – pozyskane 1 500,00 zł przekazano do dyspozycji głównego organizatora uroczystości tj. Dyrektora miejscowej szkoły.

· Stowarzyszenie przy pomocy środków otrzymanych od sołectwa Lewniowa zorganizowało po raz pierwszy Zabawę Andrzejkową, przy muzyce kapeli „Janosiki” i pysznych potrawach uczestnicy bawili się do białego rana.

Czy będzie kontynuacja ?  – to zależy od wspólnej decyzji Sołectwa i Stowarzyszenia.

Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa „Z Nami Łatwiej” w 2019:

Już po raz trzeci nasz projekt pn. „Szkoła tańca – tutaj spełniają się marzenia” otrzymał dofinansowanie z Powiatu Brzeskiego, w tym roku jest to kwota 2700 zł, co wspólnie z udziałem Stowarzyszenia pozwoli na całkowite sfinansowanie zajęć w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec br. Zajęciami będzie objęte 30-tu uczniów, a naukę tańca poprowadzi dobrze nam znana p. Marzena Suder.

Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa „Z Nami Łatwiej” w 2020 i 2021 roku.                                                                         

        W 2020 r Stowarzyszenie podjęło się prowadzenia klubu Senior+     ponieważ gmina zdecydowała się na powierzenie tego zadania stowarzyszeniom, w tym celu przygotowano i złożono w gminie Gnojnik ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w Lewniowej”.  Po dokonaniu przez gminę oceny oferty, zawarliśmy umowę     z Gminą Gnojnik na realizację zadania w kwocie 25 000 zł.  Funkcjonowanie Klubu Senior+ wymaga szeregu działań związanych z wymogami zawartymi w umowie np. :
– zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń Domu Strażaka na prowadzenie działalności
– przeprowadzenie naboru do udziału w zajęciach które będą realizowane w klubie
– przygotowanie i podpisanie umów zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia, jak również z księgową obsługującą zadanie
– składanie sprawozdań częściowych i końcowych z opisem rezultatów oraz rozliczeniem finansowym
Działaniem objęto seniorów naszej miejscowości deklarującym udział w zajęciach tj. 15 – 20 osób dla których prowadzone są : zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, zajęcia kulinarne, zajęcia aktywności ruchowej, spotkania okolicznościowe i wycieczki.

      Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu klubu Senior+ w roku 2020 pozwoliło Stowarzyszeniu aplikować o identyczne środki w roku 2021 oraz przeprowadzenie zajęć pomimo panującej pandemii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.